Macro dan Micro Mineral Untuk Ternakan

Secara umum, terdapat dua (2) jenis mineral yang diperlukan oleh badan ternakan, iaitu macro dan micro. Kedua-dua jenis mineral ini diperlukan oleh badan ternakan untuk menjalankan aktiviti metabolisma dan penghasilan daging, susu, bulu, dan pembiakan. Secara ringkas berikut adalah penerangan berkaitan dengan dua (2) jenis mineral tersebut:

Macro mineral adalah unsur mineral yang hadir dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh badan ternakan, dan unsur ini amat diperlukan oleh badan ternakan. Antara unsur mineral tersebut adalah calcium, chlorine, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, dan sulfur.

Micro mineral pula unsur yang ditemui dalam jumlah yang sedikit (juga dikenali sebagai trace mineral) di dalam tubuh badan ternakan, dan unsur ini hanya diperlukan dengan kadar yang sedikit sahaja. Antara unsur mineral tersebut adalah chromium, cobalt, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, molybdenum, selenium, dan zinc.

Nota Penafian: Penulisan ini adalah merupakan satu panduan sahaja. Sebarang kesulitan atau kerugian yang berpunca daripada usaha pembacaan di dalam mengaplikasikan hasil penulisan ini tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada penulis dan semua pihak penternak.my yang terlibat dalam penghasilan penulisan ini.
#penternakberilmumajujaya
#penternakdotmy
#penternak
Ikuti kami di:
Facebook page
Telegram channel