Data populasi lembu berbanding manusia

Populasi lembu dalam sebuah negara memegang peranan penting dalam sektor pertanian dan penternakan. Perbandingan populasi lembu dengan populasi penduduk memberikan pandangan tentang pentingnya sektor ternakan lembu dalam konteks ekonomi dan pemenuhan keperluan makanan. Secara ringkas populasi lembu yang besar menunjukkan kepentingan sektor ternakan dalam negara tersebut.

Pihak statista.com ada mengeluarkan data populasi ternakan lembu yang diternak di negara Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Mari kita lihat data yang mereka terbitkan dan apakah makna yang boleh kita manfaatkan, ianya seperti berikut:

Malaysia

Pada tahun 2021, jumlah stok ternakan lembu di Malaysia mencapai anggaran sekitar 700 ribu ekor. Ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2019, walaupun dalam tempoh 10 tahun, stok ternakan lembu di negara ini telah mengalami penurunan. Anggaran jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2021 adalah sekitar 32.9 juta orang.

Kenyataan ini memberi gambaran tentang situasi sektor ternakan lembu di Malaysia. Meskipun terdapat peningkatan jumlah stok ternakan lembu pada tahun 2021 berbanding dengan tahun sebelumnya, namun jika dilihat dalam jangka masa 10 tahun, terdapat penurunan jumlah ternakan lembu di negara ini.

Indonesia

Pada tahun 2020, pengeluaran ternakan lembu di Indonesia mencapai anggaran sekitar 17.47 juta ekor. Kebanyakan pengeluaran ternakan lembu di Indonesia berasal daripada ladang-ladang milik peternak kecil. Sebagai negara yang menduduki tempat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai anggaran jumlah penduduk sekitar 276.4 juta orang pada tahun 2021.

Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ternakan lembu di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, permintaan akan daging dan produk ternakan lainnya di Indonesia juga tinggi. Pengeluaran ternakan lembu yang tinggi dari ladang-ladang milik peternak kecil menunjukkan peranan penting peternak kecil dalam memenuhi keperluan makanan dan ekonomi negara.

Ladang-ladang peternak kecil memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi di peringkat tempatan. Selain itu, pengeluaran ternakan lembu yang diperoleh daripada peternakan kecil juga membantu mengurangkan kebergantungan pada import dan meningkatkan kedaulatan pangan negara.

Thailand

Pada tahun 2021, pengeluaran ternakan lembu di Thailand mencapai anggaran sekitar 4.63 juta ekor. Jumlah pengeluaran ternakan lembu di negara ini menunjukkan fluktuasi dari masa ke masa, dengan jumlah pengeluaran tertinggi pada tahun 2011. Anggaran jumlah penduduk Thailand pada tahun 2021 adalah sekitar 69.8 juta orang.

Kenyataan ini menggambarkan keadaan sektor ternakan lembu di Thailand. Meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah pengeluaran ternakan lembu dari tahun ke tahun, Thailand masih mampu menghasilkan jumlah yang signifikan.

Pengeluaran ternakan lembu yang tinggi di Thailand merupakan aset yang penting dalam sektor pertanian negara. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi pertanian yang berkembang, pengeluaran ternakan lembu memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi dan bekalan makanan dalam negara.

Filipina

Pada tahun 2022, jumlah keseluruhan ternakan lembu dalam penternakan di Filipina mencapai anggaran sekitar 2.56 juta ekor, menunjukkan sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya. Penternakan lembu biasanya dilakukan di kawasan belakang rumah atau ladang-ladang komersial. Anggaran jumlah penduduk Filipina pada tahun 2021 adalah kira-kira 112.1 juta orang.

Kenyataan ini menggambarkan keadaan sektor ternakan lembu di Filipina. Meskipun terdapat penurunan sedikit dalam jumlah ternakan lembu pada tahun 2022, Filipina masih mempunyai jumlah ternakan yang signifikan.

Penternakan lembu di Filipina memberikan sumbangan penting kepada bekalan daging dan produk ternakan lainnya di dalam negara. Penternakan lembu, sama ada di belakang rumah atau di ladang-ladang komersial, memberi peluang kepada petani untuk menghasilkan sumber pendapatan dan memenuhi keperluan makanan dalam negara.

Sumber rujukan:

https://www.statista.com/statistics/659016/indonesia-cattle-production/

https://www.statista.com/statistics/659594/malaysia-cattle-production/

https://www.statista.com/statistics/660032/thailand-cattle-stock/

https://www.statista.com/statistics/661177/philippines-cattle-production/

https://data.worldbank.org/country/indonesia

https://data.worldbank.org/country/malaysia

https://data.worldbank.org/country/thailand

https://data.worldbank.org/country/philippines

Nota Penafian: Penulisan ini adalah merupakan satu panduan sahaja. Sebarang kesulitan atau kerugian yang berpunca daripada usaha pembacaan di dalam mengaplikasikan hasil penulisan ini tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada penulis dan semua pihak penternak.my yang terlibat dalam penghasilan penulisan ini.
#penternakberilmumajujaya
#penternakdotmy
#penternak
Ikuti kami di:
Facebook page
Telegram channel