Perbandingan rumput

Masih ada lagi yang sudi bertanya tentang jenis rumput apakah yang lebih baik dan sesuai untuk digunakan sebagai makanan ternakan ruminan, suka saya menjawab dengan jawapan, rumput yang dibaja, sambil tersenyum sinis. Namun, mari kita bincangkan dengan lebih baik dan ilmiah berkenaan ini, saya bandingkan rumput gajah dengan rumput minyak.

Pemilihan jenis rumput untuk ternakan memainkan peranan penting dalam kesihatan dan prestasi ternakan. Dalam konteks ini, perbandingan antara Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan Rumput Minyak (Brachiaria humidicola) adalah penting untuk menentukan jenis yang paling sesuai dengan keperluan tempatan, tanah, dan matlamat pengurusan ternakan.

Kajian perbandingan ini akan merangkumi aspek hasil pengeluaran, nilai pemakanan, dan kesesuaian untuk ternakan ruminan. Maklumat ini dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam pemilihan foraj yang sesuai dengan matlamat dan keperluan masing-masing.

1. Hasil:

   – Rumput Gajah (Pennisetum purpureum): Rumput Gajah terkenal dengan penghasilan biomassa yang tinggi. Ia boleh memberikan jumlah yang besar dalam kisaran 20 hingga 40 tan setiap ekar setiap tahun dalam keadaan yang baik.

   – Rumput Minyak (Brachiaria humidicola): Rumput Minyak juga dikenali kerana penghasilan foraj yang baik. Ia berpotensi menghasilkan kira-kira 15 hingga 25 tan setiap ekar setiap tahun. Hasil mungkin berbeza bergantung kepada faktor seperti kesuburan tanah dan amalan pengurusan.

*perlukah saya gembar-gemburkan hasil yang gila-gila?

2. Nilai Pemakanan:

   – Rumput Gajah (Pennisetum purpureum): Rumput Gajah biasanya mempunyai kandungan serat yang tinggi. Walaupun memberikan banyak foraj, nilai pemakanannya mungkin sederhana. Ia sering digunakan sebagai sumber ransum kasar dalam pemakanan ternakan ruminan.

   – Rumput Minyak (Brachiaria humidicola): Rumput minyak cenderung mempunyai kualiti pemakanan yang lebih baik berbanding rumput gajah. Ia dikenali kerana kandungan protein yang lebih tinggi dan pencernaan yang lebih baik. Ini menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk disertakan dalam pemakanan ternakan ruminan, terutamanya dalam sistem berasaskan foraj.

3. Kesesuaian untuk Ruminan:

   – Rumput Gajah (Pennisetum purpureum): Rumput Gajah biasanya digunakan dalam sistem pemakanan ruminan, terutamanya sebagai sumber serat kasar. Kandungan serat yang tinggi menjadikannya sesuai untuk mengekalkan kesihatan rumen dan menyediakan kelarutan dalam diet.

   – Rumput Minyak (Brachiaria humidicola): Rumput Minyak, dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan kelarutan yang lebih baik, boleh menjadi pilihan foraj yang lebih seimbang dari segi pemakanan untuk ruminan. Ia boleh menyumbang kepada prestasi ternakan yang lebih baik, terutamanya apabila digunakan bersama-sama dengan sumber makanan lain.

Secara keseluruhannya, pilihan antara Rumput Gajah dan Rumput Minyak bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keperluan pemakanan haiwan, iklim tempatan dan keadaan tanah, serta matlamat pengurusan. Walaupun Rumput Gajah bernilai kerana penghasilan biomassa yang tinggi, Rumput Minyak juga mungkin kelebihan dari segi kualiti pemakanan yang lebih baik, terutamanya dari segi kandungan protein dan kelarutan.

Disarankan untuk menjalankan ujikaji tempatan dan berunding dengan pakar berkaitan rumput/pemakanan ternakan untuk maklumat yang paling relevan dan terkini berdasarkan keadaan khusus kawasan anda.

Sumber rujukan:

1. https://www.feedipedia.org/node/585

2. https://www.feedipedia.org/node/395

Nota Penafian: Penulisan ini adalah merupakan satu panduan sahaja. Sebarang kesulitan atau kerugian yang berpunca daripada usaha pembacaan di dalam mengaplikasikan hasil penulisan ini tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada penulis dan semua pihak penternak.my yang terlibat dalam penghasilan penulisan ini.
#penternakberilmumajujaya
#penternakdotmy
#penternak
Ikuti kami di:
Facebook page
Telegram channel