Dasar Privasi

Maklumat pengenalan diri

Maklumat pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian di laman web kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini mengenai perubahan / perubahan, promosi dan peristiwa.

Maklumat yang dikumpulkan

Kami hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau semasa mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kami kumpulkan dihantar secara sukarela oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpulkan maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami.

Kerahsiaan

Maklumat peribadi anda seperti butiran kad kredit, nombor akaun bank dirahsiakan dan kami rahsia dengan baik. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan sentiasa selamat.

Keselamatan

Laman web penternak.my menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan kebocoran maklumat pengenalan diri pelanggan kepada pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Namun, diingatkan bahawa setiap maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.

Perubahan pada dasar privasi kami

penternak.my mempunyai hak untuk melakukan perubahan / kemas kini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jejaki halaman Dasar Privasi di laman web kami.