RUMINAN KECIL

Domba Garut Bebiri Yang Cantik

Penternakan Domba Garut mula diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Garut di Kepulauan Jawa Barat, Indonesia. Usaha ini dilakukan bagi meningkatkan ekonomi

RUMINAN RUMINAN KECIL

PENGENALAN DIRI TERNAKAN

Bagi mengenal pasti identiti ternakan, penternak boleh menggunakan perlbagai cara yang sesuai dengan jenis ternakan. Implikasi mempunyai pengenalan diri ternakan

RUMINAN RUMINAN KECIL

Kit Produksi Bebiri dan Kambing

Pasti ramai yang ingin mengetahui, apakah hasil yang boleh diperolehi apabila menternak bebiri dan kambing. Bagi memberi kesedaran terhadap isu